Over ons

Wij hebben ons, in de afgelopen jaren, vooral geconcentreerd op het zoeken naar oplossingen voor mensen die extreem gevoelig zijn geworden voor o.a. elektromagnetische straling. In de huidige tijd van altijd en overal bereikbaar zijn, neemt het aantal mensen die overbelast zijn door elektromagnetische straling en andere omgevingsinvloeden schrikbarend toe. Zij kunnen niet meer normaal functioneren in onze huidige maatschappij, voelen zich vaak onbegrepen door hun omgeving en leven in isolatie, vaak in betreurenswaardige omstandigheden.    

De voor de hand liggende oplossingen bestaan natuurlijk in eerste instantie uit het zoveel als mogelijk voorkomen van blootstelling aan deze straling en aan andere omgevingsbelastingen die schadelijk zijn voor onze gezondheid. Dat is helaas lang niet altijd mogelijk en ook niet het hele verhaal.

Mensen die extreem gevoelig zijn geworden voor omgevingsinvloeden, zoals straling, hebben in de meeste gevallen al gezondheidsschade opgelopen door overbelasting van hun immuunsysteem.

Er zijn legio mogelijkheden om onze weerbaarheid c.q. ons immuunsysteem te versterken

  • Wij leggen onze focus op het fundamenteel versterken van ons immuunsysteem door het drinken van MRET Geactiveerd water, dat onze weerbaarheid ondersteunt door een optimale hydratatie van onze lichaamscellen.
  • Die verbeterde hydratatie zorgt voor een effectievere toevoer van voedingsstoffen aan en een betere afvoer van afvalstoffen uit onze lichaamscellen. Als gevolg daarvan gaan onze cellen en vervolgens onze organen en overige lichaamsdelen weer optimaal functioneren en kunnen degeneratieve processen worden stopgezet.
  • Mensen die extreem gevoelig zijn voor omgevingsbelastingen hebben baat bij het drinken van op deze manier geactiveerd drinkwater, maar ook andere mensen die gezonder ouder willen worden , zouden, naar onze overtuiging, dit water moeten drinken.
  • Om die reden zijn wij genoemde producten in Nederland gaan importeren.
  • We hebben beschikbare wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp in het Nederlands vertaald en stellen deze ter beschikking van gebruikers van MRET Geactiveerd drinkwater.